Header

Sri Lanka Army Ordnance Corps

Sua Tela Tonati

RECENT WEDDING

S/603331 L CPL SENEWIRATHNA HMDPB & MAS LAKMALI
2017.10.24

S/602726 CPL MADUSHN KUMARA H B R & T M MADURANGE DELHANI DEPARAKA
2018.03.12

S/605024 PTE SAMPATH J K K L & K K KARUNANAYAKE
2018.05.24S/604847 PTE BANDARA P R C A & M W N S WICKRAMAGE
2018.06.06O/69946 CAPT V S K SAMARAWICKRMA SLAOC & RIDMA PRASADINI
2018.07.11

O/70617 CAPT KACJ ARACHCHIGE SLAOC & Sadeeshani Kamburugamuwa
2023.11.08

O/70887 CAPT T H E B PERERA SLAOC & Tharuka Ranathunga
2023.11.09