Header Sinhala

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා යුධොපකරණ බළකාය

ප්‍රමාද නොවී සපුරාලමු

මධ්‍යම ආයුධ හා පතොරම් ගබඩාව

මධ්‍යම ආයුධ හා පතොරම් ගබඩාව

1949.10.10 දින යුද්ධ හමුදාව ආරම්භ වි වසර 02 කට පසුව එනම්, 1951.03.23 දින මෙම ගබඩාව අවි සහ වෙඩිද්‍රව්‍ය අංශයක් වශයෙන් යුද්ධ හමුදා මුලස්ථානයේ ස්ථාපනය කර එහි මුල්ම කාර්ය මණ්ඩලය වශයෙන් නිලධාරියෙක් හා සෙසු නිලයින් තිදෙනෙකු සේවයේ යොදවා ඇත. නි/50082 කපිතන් ජීආර් ජයසිංහ - ශ්‍රීලයුයුබ මෙහි මුල්ම අංශභාර නිලධාරි වශයෙන් කටයුතු කර ඇත. යුද්ධ හමුදාව පුඵල්විමත් සමඟම අවි සහ වෙඩිද්‍රව්‍ය ගබඩාවක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක විය. එහි නිලධාරි අණදෙනවරුන් වශයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරින් කටයුතු කර ඇත.

අනතුරුව ක්‍රියාන්විත අවශ්‍යතාවයන් අනුව යුද්ධ හමුදාව සේනාංක/බලසේනා ලෙස ස්ථානගත වීමත් සමඟම ඊට සරිලන පරිදි අවි/පතුරොම්/වෙඩිද්‍රව්‍ය අවශ්‍යතාවයන් ලබාදීම සඳහා මෙය ශ්‍රීලයුයුබ යටතේ 1992.03.22 දින ස්වයං ගිණුම් තබන ඒකකයක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මකවී ඇත. මෙහි මුල්ම සේනාවිධායක වශයෙන් නි/50616 ලුතිතන් කර්නල් ආර්එල් සුරියආරච්චි ඒඒටීඕ කටයුතු කර ඇත.

යුද්ධ හමුදා මුලස්ථානයේ ස්ථාපනය කර තිබු මධ්‍යම අවි සහ පතුරොම් ගබඩාව යුහමු උපදෙස් අනුව 1999.04.15 දින ලුතිතන් කර්නල් ආර්වී උඩවත්ත පීඑස්සී ඒටීඕ විසින් යුද්ධ හමුදා කඳවුර සාලාව - කොස්ගම වෙත රැගෙන එන ලදී.

මූලස්ථාන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල


උණ්ඩ පෙට්ටි


උණ්ඩ පෙට්ටි


කොස්ගම වෙඩිද්‍රව්‍ය ගබඩාව

මෙම වකවානුව තුළ අවි සහ පතුරොම් ගබඩා කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉඩ පහසුකම් නොතිබූ හෙයින් මධ්‍යම අවි ගබඩාව (පනාගොඩ) ඉංජිනේරු රෙජිමේන්තු පරිශ්‍රය තුළ ස්ථාපනය කළ අතර, පතුරොම් ගබඩා කිරීම සඳහා දොඹගොඩ ගබඩාහල් 10 ක් ද, අඹේපුස්ස ශ්‍රීලංසිරෙ කඳවුරේ ගබඩාහල් 02 ක් ද නවතමයෙන් ස්ථාපනය කළ අතර ම වැලිසර රජයේ වෙඩිද්‍රව්‍ය ගබඩාව වෙතින් ද භූගත හා මතුපිට ගබඩාහල් ලබාගෙන පතුරොම්/වෙඩිද්‍රව්‍ය ගබඩා කර ක්‍රියාන්විත අවශ්‍යතාවයන් සඳහා පතුරොම් හා වෙඩිද්‍රව්‍ය එම ස්ථාන වෙතින් ද නිකුත්කිරිම් සිදුකරන ලදී. එම ස්ථානයන් හි ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් දක්වා ඇත.

පතුරොම් උප ගබඩාව - වැලිසර

මතුපිට ගබඩා


භූගත ගබඩා


පතුරොම් උප ගබඩාව - අඹේපුස්ස

ගබඩා පිටත ඡායාරූප


ගබඩා ඇතුළත ඡායාරූප


යුධමය අවශ්‍යතා සඳහා අවි සහ පතුරොම්වල අවශ්‍යතාවය වැඩි වූ බැවින් දොඹගොඩ ගබඩා සංකීර්ණය තුළ යුධොපකරණ කර්මාන්ත ශාලාවක් පිහිටුවන ලද අතර, යුද්ධ හමුදාවට අවැසි මෝටාර් හා මෝටාර් බෝම්බ නිපදවිමට ක්‍රියා කර ඇත. ඒ අනුව කෙම්පියා මෝටාරය හා එම බෝම්බ මෙම කර්මාන්ත ශාලාව තුළ නිපදවිය.

ශ්‍රි ලංකා යුද්ධ හමුදා යුධොපකරණ බලකායට අයත් එවකට ලුතිතන් කර්නල් ඩිඑස්ජි කෙම්පිටිය යුඑස්පි ඒටීඕ යන නිලධාරි හා එවකට ලුතිතන් කර්නල් කේ පියසෝම - ශ්‍රීලවියාඉ යන නිලධාරින් දෙදෙනා විසින් 1992 වසරේ දී කෙම්පියා මෝටාරය හා එම බෝම්බ නිපදවා ඇත. ලුතිතන් කර්නල් ඩිඑස්ජී කෙම්පිටිය යුඑස්පී ඒටීඕ යන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරි බ්‍රිගේඩියර් නිලයට උසස්වීමෙන් පසු විශ්‍රාම යෑමෙන් අනතුරුව දැනට මියගොස් ඇති අතර, ලුතිතන් කර්නල් කේ පියසෝම - ශ්‍රිලවියාඉ යන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරි බ්‍රිගේඩියර් නිලය දක්වා උසස් වීම් ලැබ දැනට විශ්‍රාමිකව සිටි.

යුධොපකරණ කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදනය කළ කෙම්පියා මෝටාර් විදිනවල සහ එම බෝම්බවල ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් දක්වා ඇත.

මිලි මීටර් 198 කේ 08 (තනි බැරලය)


මිලි මීටර් 99 කේ 04 (බැරල් 05)


A unit was established to refill ammunitions, both small Arms ammunitions and heavy weapon ammunitions, at the Central Arms and Ammunitions Depot (Kosgama) with 1 x 12 disabled Officer/soldiers during the period when Major DSA Dehiwatte ato was serving as the Commandant. Refilled ammunitions were used in annual firing meets. Two 550 RLB machines made in USA have been given for this task and helped refilling of up to 800-1000 rounds per day.

කෙම්පියා මෝටාර් විදිනය
මිලි මීටර් 198 කේ 08 (තනි බැරලය)

කෙම්පියා මෝටාර් විදිනය
මිලි මීටර් 99 කේ 04 (බැරල් 05)

For training sessions, 9mm, 23 mm, 38 mm, 45 mm and 12 bore ammunitions are being refilled and 20,000 and 18,500 rounds have been refilled for training purpose in the years 2013, 2014 respectively.This unit also performs repairment of corroded ammunitions and mortar bombs and also the refilling and repairment of 25 mm pounder ammunitions for guard of honors.

A course on refilling of Ammunition commenced on 30 October 2003 and this initiative still continues as a project. Some of the training Ammunition needed for the Army are refilled through this project. Ammunition repair workshop has also been established. Arty Ammo and type of Motar Bombs were repaired with the help of a group of experts of the Ordnance Factory of Pakistan.

Forward Ordnance depots were established in the following units/locations to issue Arms, Ammunition and Explosive to operational requirements.

 • 2 SLAOC
 • 3 SLAOC
 • 5 SLAOC
 • පතොරම් ඩිපෝ (වැලිසර)
 • පතොරම් ඩිපෝ (බෝයගනේ)
 • පතොරම් ඩිපෝ(අඹේපුස්ස)
 • පතොරම් ඩිපෝ (පුත්තලම)

උණ්ඩ ඉදිරියට භාරදීම

Computerizing of weapon numbers released to units started on 20 September 2010. Stock reports were obtained from the each estbs on 01 December 2010 which indicated more than 130,000 discrepancies. They were divided into 13 categories and were resolved under the supervision of Col HL Guruge AATO.

As a result of a discussion held between Col HL Guruge AATO and Mr. HAS Smaraweera, then acting Auditor General, Auditor General Department on 07.10.2010, a group of 8 auditors reported to the Kosgama Camp for the first ever physical stocks inspection of Arms and Ammunition.

With the end of three decades long war, it was felt that inadequacy of space at the stores complex of the Kosgama Camp to store the excess Ammunition and Explosive. Therefore, it was decided to establish the Central Arms and Ammunition Depot at Veyangoda Camp on 28 February 2011 in accordance with proper storing regulations.

The newly renovated Central Arms and Ammunition Depot- Veyangoda was declared open by then Commandant Col HL Guruge AATO on 07.03.2011. Then Colonel JADP Jayathilaka USP ato assumed duties as the Commandant of the Central Arms & Ammunition Depot-Veyangoda on 01 Aug 2011. The Ammunition were shifted from the Kosgama Camp to Veyangoda and stored as per the storing regulations.

මධ්‍යම ආයුධ හා පතොරම් ගබඩාවෙහි කාර්යභාරය සහ කාර්යයන්

කාර්යභාරය

To provide effective and efficient Ord supply of Arms/ Ammo to all dependent Ord estbs/ local units whilst ensuring responsibility/ accountability and professional/ modern technological/ user friendly approach in all Ord functions.

කාර්යයන්

 • Advise all estbs in Sri Lanka Army on all matters/ functions relevant to Arms & Ammo.
 • Receipt, inspection, storage, accounting, maintenance, fwd delivery/issue, repair & recovery, proof testing and disposal of all types of Arms, Ammo to dependent Ord estbs/local units as per relevant AHQ instrs and also ensure smooth functioning of Automated Wpn/Ammo Management System.
 • Vetting and scrutinizing of all types of Arms, Ammo received both from local & overseas to ensure acceptable quality standards and productive Ord supply system.
 • Ensure Proper accounting & maintenance of sufficient stock reserves of all types of Arms, Ammo as directed by AHQ
 • Conduct of Ammo insps in all dependent military estbs as reqd and submission/review progress of such insp reports to Dte of Ops/Dte of Ord Svcs/ dependent units in time.
 • Carrying out of refilling of ammunition reqd for competitive shooting as dir by Dte of Ops AHQ.
 • Publication/updating of the price index for all types of Arms, Ammo annually.
 • Conduct of special to Arm trg incl on the job trg for all Ord functions in Arms & Ammo for all Ord personnel under command to ensure high level of technical competence among them.
 • Conduct of trg activities (Lectures/Seminars etc) to educate dependant tps on proper storage, care & preservation of Arms/Ammo.
 • Carrying out of all activities in entire procurement cycle for Ord stores for which funds allocated by Dte of Ord Svcs as per laid down procurement procedures whilst ensuring 'value for money' and proper financial management
 • මධ්‍යම ආයුධ හා පතොරම් ගබඩාවෙහි අණදෙන නිලධාරීන්

  අ.අ නම සිට දක්වා
  1. ලුතිතන් කර්නල් ආර්එල් සූරියආරච්චි ඒඒටීඕ 23.03.1992 20.06.1994
  2. මේජර් ජෙනරල් ‍ජේ ජයසූරිය යූඑස්පී එන්ඩීයු පීඑස්සී 27-08-2007 16-07-2009
  3. මේජර් ජෙනරල් එම්පී පීරිස් අාර්ඩබ්ලිව්පී ආර්එස්පී යුඑස්පී එන්ඩීයු පිඑස්සී 16-07-2009 14-07-2013
  4. මේජර් ජෙනරල් එම් හතුරුසිංහ ආර්එස්පී එන්ඩීසී අයිජී 14-07-2013 26-09-2015
  5. මේජර් ජෙනරල් ඒඑම් පෙරේරා ආර්ඩබ්ලිව්පී ආර්එස්පී පීඑස්සී 26-09-2015 18-01-2016
  6. මේජර් ජෙනරල් ජිඩීඑච්කේ ගුණරත්න ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්වී ආර්ඩබ්ලිව්පී ආර්එස්පී යුඑස්පී එන්ඩීසී පීඑස්සී 18-01-2016 05-09-2016
  7. මේජර් ජෙනරල් ජේආර් කුලතුංග ආර්එස්පී එන්ඩීසී පීඑස්සී 22-09-2016 අද දක්වා