Header Sinhala

ශ්‍රී ලංකා සංඥා බළකාය

ස්ථීර ක්ෂණික

රෙජිමේන්තු මධ්‍යස්ථාන සේනා විධායකවරුන්

01. කර්නල් කේඒ ඥාණවීර යූඑස්පී
1990 - 10 - 19 සිට 1992 - 10 - 01 දක්වා

02. කර්නල් එච්ජීඑන් පද්මසිරි යූඑස්පී
1992 -10 - 01 සිට 1994 -09 -01 දක්වා

03. කර්නල් එම්ඒ විපුලගුණ
1994 -09 -01 සිට 1995 -01 -01 සහ
1995 -06 -05 සිට 1996 -10 -19 දක්වා

04. කර්නල් කේඑස් ලියනගේ යූඑස්පී පීඑස්සී
1997 - 02 - 05 සිට 1999 - 01 - 13 දක්වා


05. කර්නල් ඊපී ද ඉසෙඩ් අබේසේකර
1999 - 01 - 13 සිට 1999 - 11 - 11 දක්වා

06. ලුතිතන් කර්නල් ඒටී බනගොඩ ආර්එස්පී
1999 - 11 - 11 සිට 2001 - 04 - 06 දක්වා

07. කර්නල් එච්එම්එච්ඒ හේරත් ආර්එස්පී
2001 - 04 - 06 සිට 2002 - 05 - 08 දක්වා

08. කර්නල් ටීඑෆ් මීඩින් ආර්එස්පී
2002 - 05 - 08 සිට 2003 - 08 - 10 දක්වා09. කර්නල් එස්ඒපීපී සමරසිංහ ආර්එස්පී යූඑස්පී පීඑස්සී
2003 - 08 - 10 සිට 2005 - 01 - 03 දක්වා

10. කර්නල් ආර්ඒ කඩුවෙල
2005 - 01 - 03 සිට 2006 - 02 - 08 දක්වා

11. කර්නල් කේආර්පී රොවෙල් ආර්ඩබ්ලිව්පී යූඑස්පී එන්ඩීයූ පීඑස්සී යූඑස්ඒසීජීඑස්සී
2006 - 02 - 08 සිට 2007 - 11 - 30 දක්වා

12. කර්නල් ආර්ඒඑස් රණසිංහ යූඑස්පී
2007 - 12 - 06 සිට 2007 - 07 - 29 දක්වා

13. බ්‍රිගේඩියර් ආර්ඒඑස් රණසිංහ යූඑස්පී
2009 - 07 - 29 සිට 2009 - 10 - 30 දක්වා

14. කර්නල් එම්ටී වෛද්‍යරත්න
2009 - 10 - 30 සිට 2010 - 04 - 24 දක්වා

15. කර්නල් ඩීආර් ධර්මසිරි
2010 - 04 - 24 සිට 2010 - 06 - 10 දක්වා

16. කර්නල් එච්පී සෙනෙවිරත්න
2010 - 06 - 10 සිට 2010 - 10 - 05 දක්වා

බ්‍රිගේඩියර් එච්පී සෙනෙවිරත්න යූඑස්පී
2010 - 10 - 05 සිට 2011 - 02 - 06 දක්වා

17. කර්නල් ඩීආර් ධර්මසිරි යූඑස්පී එල්ඩීඑම්සී
2011 - 05 - 02- සිට 2014- 07 - 25 දක්වා
18. කර්නල් එන්පී අකුරන්තිලක
2014 - 07- 25 සිට 2014 - 08 - 08 දක්වා

බ්‍රිගේඩියර් එන්පී ආකුරන්තිලක
2014 - 08 - 08 සිට 2017 - 01 - 10 දක්වා

19. බ්‍රිගේඩියර් පීඒජේ පීරිස්
2017 - 01 - 10 සිට 2018 - 07 - 18 දක්වා

20. බ්‍රිගේඩියර් එල්එස්පී පෙරේරා යූඑස්පී
2018 - 07 - 18 සිට 2020 - 09 - 22 දක්වා

21.කර්නල් ජීජීඒ ගුණසේකර යූඑස්පී
2020 - 09- 23 to 2021 - 05 - 18

බ්‍රිගේඩියර් ජීජීඒ ගුණසේකර යූඑස්පී
2021 - 05 - 18 සිට 2021 - 09 - 14 දක්වා


22. බ්‍රිගේඩියර් ජීඑස් ෆොන්සේකා යූඑස්පී පීඑස්සී
2021 - 09- 21 සිට 2023 - 01 - 04

23. බ්‍රිගේඩියර් බීඅයි අස්සලාරච්චි යූඑස්පී පීඑස්සී
2023-01-04 සිට 2023-01-19

24. කර්නල් ඒකේඩී අධිකාරි යූඑස්පී
2023-01-19

25. බ්‍රිගේඩියර් එස්ජේකේඩී ජයවර්ධන යූඑස්පී පීඑස්සී
2023-12-01 සිට 2024-03-27