Header Sinhala

සංවිධානය

මේජර් ජෙනරාල් එස්බි අමුණුගම ආර්ඩබ්ලිව්පී ආර්එස්පී එන්ඩියු
බලකාධිපති


බ්‍රිගේඩියර් ආර්පි මුණිපුර ආර්ඩබ්ලිව්පී ආර්එස්පී
බ්‍රිගේඩියර් ප්‍රධාන මාණ්ඩලික නිලධාරි


කර්නල් ඩි එ සිරිමාන්නගේ
බ්‍රිගේඩියර් පාලන භකාස


කර්නල් ඩිඑස් වල්පිට ගමගේ ආර්එස්පි
කර්නල් ප්‍රධාන මණ්ඩලික නිලධාරි


කර්නල් ආර්එම්කේඑස් රාජනායක
කර්නල් පාලන භකාස