Header Sinhala

ගජබා රෙජිමේන්තුව

සමගිය ශක්තියයි

හිටපු රෙජිමේන්තු සැරයන් මේජර්වරුන්

බනි I ජී උපසිංහ ආර්එස්පි යුඑස්පි
1993.02.23 - 1997.01.14


බනි I ඩී නන්දසිරි
1997.01.14 - 2000.10.25


බනි I ඊ එන්ජී බංඩාර
2000.10.25 - 2003.09.09


බනි I යූ බී කිරිබණ්ඩා
2003.09.12 - 2004.06.15


බනි I ආර් එම් ගුණරත්න ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්වි
2004.06.15 - 200.03.16


බනි I ඩී ටී පෙරේරා
2006.03.16 - 2006.12.12


බනි I කේජී අබේකෝන් බණ්ඩා
2006.12.12 - 2007.05.08


බනි I කේ පී එම් ප්‍රේමවංශ
2007.05.08 - 2008.10.04


බනි I ඩබ්ලිව් ලයනල්
2008.10.04 - 2008.10.14


බනි I එස් එස් සී ප්‍රනාන්දු
2009.07.12 -2010.03.31


බනි I ඩී එම් රත්නායක
2010.03.31 - 2011.03.10


බනි I එම් ඒ එස් මහින්ද
2011.03.10 - 2012.09.24


බනි I ආර් එම් සී ප්‍රභාත්
2012.09.24 - 2013.09.29


බනි I පී ඒ පී දිසානායක
2013.09.29 - 2014.10.01


බනි I අයිඑම්එස් කරුණාතිලක යුඑස්පි
2014.10.01 - 2015.09.13


බනි I ඒ එම් ටී අධිකාරි
2015.09.13 – 2017.04.23


බනි 1 වයි එම් එම් බී පිටවල ආර්ඩබ්පී ආර්එස්පී
2017.04.23 - 2019.06.24


බනි I පීකේඑස් ජයසේකර ආර්එස්පී
2019.06.25 - 2019.12.20


බනි I කේඩබ්ලිව්එම් වරකාවල ආර්ඩබ්ලිව්පී
2019.12.20 – 2021.07.24


බනි I කේඩබ්ලිව්ටී ප්‍රදීප් කුමාර යූඑස්පී
2021.07.25 – මේ දක්වා