Header Sinhala

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වෛද්‍ය බළකාය

විපතේදී පිහිට

3 වන ශ්‍රි ලංකා යුද්ධ හමුදා වෛද්‍ය බළකාය

අණදෙන නිළධාරීණී - 3 වන ශ්‍රි ලංකා යුද්ධ හමුදා වෛද්‍ය බළකාය
නි/66030 මේජර් එස්එච්එස් මධුශාෂිණි යුඑස්පි