Header

Corps Of Engineer Services

Initiate & Complete

WEDDINGS

Capt Dhanajaya Rathnayake & Miss Rizara

Capt Ravindu Malshara & Miss Udara

Miss Rukshani Adhikari & Capt Sithira Wanasinghe

Capt Nethsara Abeygunawardhana & Sachini Tharushika

Capt Sachini Gunathilake & Lt Dhyan Weerasiri

Capt Praveen Silva & Amaya Fernando

Capt Yamuna Jayalath & Buddhi Pradeep

Capt Sanju Senanayake & Prashani Fernando

Capt Thenuka Wijesinghe & Sewwandi Amarasekara

Capt Nadun Randika & JADSM Jayakody

Capt Amali Perera & Gayan Senarath

Capt Ayesha Welivita & Lt Rangana Bhanuka

Lt Shahani Rathnayake & Capt Nimesh Manuranga

Miss Ashana Nirmani liyanage & Capt Dimithra Silva

Miss Gavini weerasekara & Capt Sahan Rathnaweera

Miss Madhuchani Gunasekara & Lt Geeth Weerarathne